எம்மைபற்றி

பொலிகண்டி கிராமத்தின் முதலாவது இணையமாக பொலிகை இணையம் 2011ம் ஆண்டு ஆனி மாதம் புலத்தில் இருந்து நிலத்துக்காய் எனும் வாசகத்துடன் உலகப்பந்தில்  பிறப்பெடுத்து, அன்றிலிருந்து  பொலிகண்டி கிராமத்தின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் வெளிக்கொண்டு வருதல் மற்றும் பொலிகண்டிக்கும் புலத்துக்குமான உறவுப் பாலம் அமைக்கும் நோக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

logo border copy       apple-touch-icon-152x152

© 2011 to 2016 Polikai.com. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Service | Designed By: Maestro Innovative Solution

Skip to toolbar
SiteLock